Jak się zarejestrować ?

Twoje konto jest tworzone przy pierwszym uruchomieniu aplikacji.
Utworzenie konta jest możliwe tylko z poziomu aplikacji.